Проект

вноситься народним депутатом України

 

Домбровський О. Г. (226),

Підлісецький Л. Т. (153),

Войціцька В. М. (149),

Лівік О. І. (329),

Лопушанський А. Я. (323),

Дубневич Я. В. (318),

Бондар М. Л. (317),

Медуниця О. В. (355)

Журжій  А. В. (143)

Мушак. О. П. (124)

Єднак О. В. (149)

Єфімов М. В. (258)

Чижмар Ю. В. (419)

Бєлькова О. В. (111)

Бабак А. В. (135)

Соловей Ю. І. (243)

Зубач Л. Л. (151)

 

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії

з альтернативних джерел енергії

_________________________________________

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 1. Внести зміни до таких законів України:
 2. У Законі України «Про альтернативні джерела енергії» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст. 155 із наступними змінами) такі зміни:

1) у статті 1:

а) частину першу доповнити абзацами такого змісту:

«аукціон – процес визначення суб’єктів господарювання, які набувають право на державну підтримку при виробництві електричної енергії з альтернативних джерел енергії, що відбувається в електронній торговій системі відповідно до порядку проведенні аукціонів з розподілу квот державної підтримки, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

електронна торгова система — дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі;

стартова ціна аукціону – ціна 1 кВт∙год електричної енергії, виробленої з відповідного джерела альтернативної енергії, з якої починається автоматичне покрокове підвищення ціни;

аукціонна ціна – ціна 1 кВт∙год електричної енергії, виробленої з відповідного джерела альтернативної енергії, запропонована суб’єктом господарювання за результатами аукціону;

гранична ціна аукціону – ціна 1 кВт∙год електричної енергії, виробленої з відповідного джерела альтернативної енергії, якою завершується автоматичне покрокове збільшення стартової ціни аукціону за умови відсутності ставки від суб’єкту господарювання;

ставка – запропонована суб’єктом господарювання ціна 1 кВт∙год електричної енергії, за якою такий суб’єкт господарювання готовий здійснювати виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії та її продаж. Ставка, зроблена суб’єктом господарювання в ході аукціону, зупиняє автоматичне покрокове підвищення стартової ціни;

крок – величина, на яку здійснюється автоматичне покрокове збільшення стартової ціни аукціону;

договір на різницю в ціні – договір, укладений між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на державну підтримку в обсязі та на умовах, встановлених статтею 9-3 Закону;

квота державної підтримки суб’єктів господарювання,  що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (квота державної підтримки), - обсяг встановленої потужності об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, в межах якого суб’єкти господарювання за результатами аукціону набувають право на державну підтримку в обсягах та на умовах, встановлених статтею 9-3 Закону;»;

б) доповнити новою частиною такого змісту:

«Терміни «гарантований покупець», «оператор системи передачі» вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному у Законі України «Про ринок електричної енергії».

2) у статті 9-1:

а) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Порядок стимулювання виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, передбачений  цією статтею, поширюється на:

суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) на об’єктах електроенергетики (незалежно від розміру встановленої потужності), що введені в експлуатацію до 1 липня 2019 року;

суб’єктів господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) на об’єктах електроенергетики (незалежно від встановленої потужності) і по яких до 1 липня 2019 року такими суб’єктами господарювання укладені попередні договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом в межах потужності об’єкта, визначеної договором про приєднання, відповідно до вимог частини четвертої статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» в редакції Закону, чинній на дату підписання договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом;

суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) на об’єктах електроенергетики, розмір встановленої потужності яких становить менше 10 МВт - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонця, та менше 20 МВт– для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітра, та які введені в експлуатацію після 1 липня 2019 року та не отримують (не отримували) державну підтримку відповідно до статті 9-3 Закону»;

б) частину восьму викласти в такій редакції:

«Зелений» тариф для приватних домогосподарств, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, генеруючі установки яких не перевищують 500 кВт та які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання, для приватних домогосподарств, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, генеруючі установки яких не перевищують 500 кВт.»;

в) частину дев’яту викласти в такій редакції:

«Зелений» тариф для приватних домогосподарств, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, генеруючі установки яких не перевищують 500 кВт та які виробляють електричну енергію з енергії вітру, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії вітру, для приватних домогосподарств, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, генеруючі установки яких не перевищують 500 кВт.»;

г) частину дванадцяту викласти в такій редакції:

«Коефіцієнт “зеленого” тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:

Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується “зелений” тариф

Коефіцієнт “зеленого” тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію

по 31.03. 2013 включно

з 01.04. 2013 по 31.12. 2014

з 01.01. 2015 по 30.06. 2015

з 01.07. 2015 по 31.12. 2015

з 01.01. 2016 по 31.12. 2016

з 01.01.2017 по 31.12.  2019

з 01.01.2020 по  31.12. 2024

з 01.01.2025 по 31.12. 2029

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 кВт

1,20

-

-

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт

1,40

-

-

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує
2000 кВт

2,10

-

-

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт

-

1,20

1,08

1,08

0,96

0,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт

-

1,40

1,26

1,26

1,12

0,98

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше

-

2,10

1,89

1,89

1,68

1,47

для електроенергії, виробленої з біомаси

2,30

2,30

2,07

2,30

2,07

1,84

для електроенергії, виробленої з біогазу

-

2,30

2,07

2,30

2,07

1,84

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких є меншою  або дорівнює 10 МВт

8,64

6,30

5,67

3,15

2,97

2,79

1,95

1,67

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт

4,80

3,50

3,15

2,97

2,79

1,95

1,67

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує
100 кВт

8,28

6,48

5,83

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт

7,92

6,66

5,99

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд

-

-

-

3,35

3,20

3,04

2,13

1,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями

2,16

3,60

3,24

3,24

2,92

2,59

для електроенергії, виробленої мінігідроелектростанціями

2,16

2,88

2,59

2,59

2,33

2,07

для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями

2,16

2,16

1,94

1,94

1,75

1,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії

-

-

-

2,79

2,51

2,23

 

ґ) частину тринадцять викласти в такій редакції:

«Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з використанням альтернативних джерел енергії встановлюється на рівні:

Категорії генеруючих установок приватних домогосподарств, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, для яких застосовується "зелений" тариф

 

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для приватних домогосподарств, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, заява-повідомлення про встановлення генеруючих установок яких зареєстрована енергопостачальником

по 31.03.2013 включно

 

з 01.04.2013 по 31.12.2014

з 01.01.2015 по 30.06.2015

з 01.07.2015 по 31.12.2015

з 01.01.2016 по 31.12.2016

з 01.01.2017 по 31.06.2019

З 01.01.2020 по 31.12.2024

з 01.01.2025 по 31.12.2029

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт

-

6,66

5,99

3,72

3,53

3,36

3,02

2,69

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, величина встановленої потужності яких  перевищує 30 кВт, але не перевищує 500 кВт

-

-

-

-

-

3,36

2,35

2,02

для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, величина встановленої потужності яких  не перевищує 500 кВт

-

-

-

2,16

 

1,94

 

1,73»;

д) у частині сімнадцятій після слів «та приватних домогосподарств» доповнити словами «юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які експлуатують генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 500 кВт»;

є) у частині вісімнадцятій після слів «приватних домогосподарств» доповнити словами «юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, величина установленої потужності яких не перевищує 500 кВт»;

3) у статті 9-2:

а) назву статті викласти у редакції:

«Стаття 9-2. Надбавка до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва»;

б) у частині першій після слів «до "зеленого" тарифу» доповнити словами «аукціонної ціни»;

в) частину другу викласти у редакції:

«Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва є фіксованою у визначених цим Законом відсотках доплатою до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни пропорційною до рівня використання суб’єктом господарювання на відповідному об’єкті електроенергетики обладнання українського виробництва.

Розмір надбавки до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни, %

Рівень використання обладнання українського виробництва, %

5

30 та більше, але менше 50

10

50 та більше, але менше 70

15

70 та більше»

г) у частині третій після слів «мінімального розміру «зеленого» тарифу» доповнити словами «аукціонної ціни»;

ґ) у частині четвертій після слів «надбавки до «зеленого» тарифу» доповнити словами «аукціонної ціни»;

д) у частині восьмій після слів «на весь строк застосування «зеленого» тарифу» доповнити словами «строк дії державної підтримки суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії»;

4) доповнити статтею 9-3 такого змісту:

«Стаття 9-3.  Державна підтримка суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на  державну підтримку

 Державна підтримка суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та набули право на  державну підтримку за результатами аукціону, здійснюється шляхом гарантування викупу всього обсягу електричної енергії, відпущеної такими суб’єктами господарювання, та компенсації різниці в ціні електричної енергії, відпущеної такими суб’єктами господарювання. Компенсації підлягає різниця між аукціонною ціною, визначеною за результатами аукціону, з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», та ціною електричної енергії, визначеною за результатами продажу її на ринку «на добу наперед».

Державна підтримка суб’єктів господарювання відповідно до цієї статті надається починаючи з 1 липня 2019 року за умови набуття   суб’єктами господарювання права на таку підтримку за результатами аукціону з розподілу квоти державної підтримки та яким не  встановлювався «зелений» тариф відповідно до статті 9-1 Закону.

Для набуття права на державну  підтримку участь в аукціоні з розподілу квоти державної підтримки є обов’язковою для суб’єктів господарювання,  які виробляють електричну енергію на об’єктах електроенергетики, включаючи всі черги (пускові комплекси) об’єкту електроенергетики, розмір встановленої потужності яких становить 10 МВт і більше - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонця, та 20 МВт і більше – для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітра.

Інші суб’єкти господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, незалежно від встановленої потужності об’єкту та джерела альтернативної енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції), можуть брати участь в аукціонах з розподілу квоти державної підтримки в обсягах та на умовах, встановлених цією статтею.

На аукціоні розподіляється загальнодержавна квота державної підтримки. Загальнодержавна квота державної підтримки встановлюється  Кабінетом Міністрів України щороку за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі. Подання щодо розміру загальнодержавної квоти державної підтримки готується з урахуванням міжнародних зобов’язань України щодо розвитку відновлюваної енергетики, Енергетичної стратегії України, плану розвитку системи передачі. Загальнодержавна квота державної підтримки повинна визначати частку кожного джерела альтернативної енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) у загальному розмірі квоти та може включати спеціальні квоти державної підтримки (щодо території, типу генерації, обсягу потужності об’єкту електроенергетики та інші).

Рішення про встановлення загальнодержавної квоти державної підтримки та умови проведення аукціону (аукціонів) приймається не пізніше 1 грудня року, що передує року, на який встановлюється квота, та визначає (коригує) розмір загальнодержавних квот на наступні 5 років з урахуванням результатів попередніх аукціонів та стану реалізації суб’єктами, які набули право на державну підтримку за результатами попередніх аукціонів, проектів будівництва об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Аукціони проводяться гарантованим покупцем в електронній торговій системі відповідно до порядку проведення аукціонів з розподілу квот державної підтримки, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Порядок функціонування електронної торгової системи, розмір та порядок оплати за участь в аукціоні визначаються Кабінетом Міністрів України.

 Аукціони проводяться двічі на рік, але не пізніше 1 травня та 1 жовтня. Аукціони проводяться до 31.12.2029 року.

Для розподілу на аукціоні пропонуються частки загальнодержавної квоти державної підтримки,  що формуються в лоти, максимальний розмір яких не може становити більше ніж 1 МВт.  

Для участі в аукціоні суб’єкти господарювання взаємодіють через авторизовані електронні майданчики. Для участі в аукціоні суб’єкт господарювання зобов’язаний надати авторизованому електронному майданчику безвідкличну банківську гарантію, видану на користь гарантованого покупця. Розмір безвідкличної банківської гарантії повинен відповідати 50 000 доларів США за 1 МВт потужності, у розподілі якої за відповідним лотом (лотами) на аукціоні має намір брати участь суб’єкт господарювання.

Стартова ціна і крок аукціону визначаються відповідно до порядку проведення аукціонів з розподілу квот державної підтримки, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

В ході аукціону за відповідним лотом електронна торгова система автоматично покроково підвищує ціну через рівні проміжки часу до тих пір поки суб’єкт господарювання не зробить ставку. Суб’єкт господарювання, який зробив ставку, визнається переможцем аукціону за відповідним лотом. Ставка такого суб’єкту господарювання є аукціонною ціною за відповідним лотом.

Переможець аукціону сплачує авторизованому електронному майданчику плату за участь в аукціоні (винагороду авторизованого електронного майданчика) у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Гранична ціна аукціону за відповідним лотом не може бути вищою рівня «зеленого» тарифу, встановленого  відповідно до статті 9-1 Закону для об’єкту електроенергетики відповідної категорії.

У разі, якщо для реалізації проекту будівництва об’єкту електроенергетики переможець аукціону набуває право на державну підтримку за сукупністю лотів, аукціонна ціна для відповідного об’єкту електроенергетики визначається як середньозважена аукціонних цін за такими лотами. Середньозважена аукціонних цін визначається окремо для кожного виду квоти.

Аукціонна ціна фіксується шляхом перерахування в євро станом на дату проведення аукціону за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.

За результатами аукціону суб’єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), не може отримати більш як 25 відсотків обсягу загальнодержавної квоти, що виставляється для розподілу на аукціоні. Такий обсяг розраховується як сума усіх лотів, за якими суб’єкт господарювання набув право на державну підтримку за результатами аукціону.

Безвідклична банківська гарантія повертається суб’єктам господарювання, які за результатами аукціону не набули право на державну підтримку, у строк до 5 робочих днів з дати визначення переможця аукціону. Безвідклична банківська гарантія переможця аукціону утримується авторизованим електронним майданчиком, через якого переможець брав участь в аукціоні, в якості гарантії виконання зобов’язань за договорами, що укладаються з переможцем аукціону гарантованим покупцем.

Переможець аукціону не пізніше 10 робочих днів з дати оголошення результатів аукціону укладає з гарантованим покупцем такі договори:

договір купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на державну підтримку;

договір на різницю в ціні.

Гарантований покупець не має права відмовити переможцю аукціону в укладенні зазначених договорів за умови дотримання переможцем вимог Закону.

Якщо переможець аукціону не уклав зазначені договори в установлений строк, безвідклична банківська гарантія виконується на користь гарантованого покупця.

Договори укладаються на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на державну підтримку, і типового договору на різницю в ціні. Форми типових договорів затверджуються Регулятором після погодження з Антимонопольним комітетом України та консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Зазначені договори укладаються на строк надання державної підтримки, визначений відповідно до частини двадцять п’ятої цієї статті.

У разі, якщо за результатами аукціону переможець набуває право на державну підтримку за лотом або сукупністю лотів, характеристики яких по потужності об’єкту електроенергетики перевищують потужність об’єкту електроенергетики, будівництво якого планується переможцем аукціону, договори укладаються з урахуванням замовленої до приєднання потужності об’єкту електроенергетики відповідно до договору на приєднання та/або встановленої у проектній документації потужності об’єкту.

Договори повинні передбачати зобов’язання переможця аукціону щодо будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію протягом трьох років з дати підписання договорів.

Суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю сертифікат, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Безвідклична банківська гарантія, що вносилась суб’єктом господарювання в якості гарантії виконання зобов’язань за договорами, повертається авторизованим електронним майданчиком у строк до 10 робочих днів за умови надання одного з зазначених документів та початку відпуску електричної енергії в мережу. Зобов’язання гарантованого покупця, пов’язані з державною підтримкою суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, виникають з наступного дня після  надання суб’єктом господарювання одного з зазначених документів та початку відпуску електричної енергії в мережу.

У разі, якщо суб’єкт господарювання не надав сертифікату, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларації про готовність об'єкта до експлуатації, протягом трьох років з дати підписання договорів, зазначених у частині тринадцятій цієї статті, такі договори втрачають силу, зобов’язання за безвідкличною банківською гарантією виконуються на  користь гарантованого покупця за його вимогою.

За ініціативою суб’єкту господарювання строк будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію може бути подовжений на строк один рік після внесення змін до договорів, зазначених у частині тринадцятій цієї статті, та надання суб’єктом господарювання додаткової безвідкличної банківської гарантії у подвійному розмірі  безвідкличної банківської гарантії, що вносилась суб’єктом господарювання в якості гарантії виконання зобов’язань за договорами.

Державна підтримка у формі компенсації частини вартості електричної енергії, відпущеної суб’єктами господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, сплачується щомісячно не пізніше 5 числа місяця, що слідує за розрахунковим періодом. При визначенні обсягу компенсації, що підлягає сплаті, аукціонна ціна перераховується гарантованим покупцем у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за розрахунковий період.

Строк надання державної підтримки становить 20 років з дня, наступного після надання суб’єктом господарювання гарантованому покупцю сертифікату, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларації про готовність об’єкта до експлуатації. У разі якщо об'єкт електроенергетики вводиться в експлуатацію чергами будівництва електричної станції (пусковими комплексами), на такому об'єкті має бути встановлений окремий комерційний облік за кожною чергою (пусковим комплексом), для яких строк надання державної підтримки застосовується окремо».

 1. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017, N 27-28, ст. 312) такі зміни:

1) у тексті закону слова «балансуюча група виробників за «зеленим» тарифом» в усіх відмінках замінити словами «балансуюча група гарантованого покупця» у відповідному відмінку;

2) частину другу статті 4 доповнити новими пунктами 19), 20) такого змісту:

«19) про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на державну підтримку;

20) договір на різницю в ціні»;

пункт 19) вважати пунктом 21) відповідно;

3) частину третю статті 5 доповнити новим пунктом 11) такого змісту:

«11) затвердження порядку та умов проведення аукціону з розподілу квот державної підтримки, встановлення квот державної підтримки»;

пункт 11) вважати пунктом 12) відповідно;

 4) в абзаці сьомому частини другої статті 62 слова та цифри «до 1 січня 2030 року» замінити словами «на строк застосування «зеленого» тарифу, строк дії державної підтримки суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії»;

5) у статті 63:

а) пункт 4) частини п’ятої викласти у такій редакції:

«4) купувати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств,  юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, величина установленої потужності яких не перевищує 500 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, юридичними особами та фізичними особами – підприємцями»;

б) у частині шостій після слів «у приватних домогосподарств» доповнити словами та цифрами «юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, величина установленої потужності генеруючих установок яких не перевищує 500 кВт»;

в) в абзаці третьому частини шостої слова «відповідно до порядку купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом» замінити словами «відповідно до порядку купівлі електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії»;

6) у статті 65:

а) у частині першій після слів «за встановленим «зеленим» тарифом» доповнити словами «або у суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на  державну підтримку»;

б) частини четверту – дев’яту викласти у такій редакції:

«4. Гарантований покупець зобов’язаний купувати весь обсяг електричної енергії, відпущеної суб’єктами господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на  державну підтримку, за ціною, що формується на ринку «на добу наперед», та здійснювати компенсацію різниці в ціні електричної енергії, що визначається як різниця між аукціонною ціною, визначеною за результатами аукціону, з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», та ціною електричної енергії, визначеною за результатами продажу її на ринку «на добу наперед». 

Обсяг відпущеної такими суб’єктами господарювання електричної енергії у кожному розрахунковому періоді (місяці) визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об'єкта електроенергетики згідно з показниками приладів обліку на власні потреби.

Купівля-продаж такої електричної енергії та компенсація різниці в ціні електричної енергії здійснюються на підставі договорів, що укладаються між суб’єктом господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набув право на державну підтримку, та гарантованим покупцем відповідно до частини п’ятої статті 71 цього Закону.

 1. Гарантований покупець здійснює оплату електричної енергії, купленої у виробників за «зеленим» тарифом та у суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на державну підтримку, за фактичний обсяг відпущеної електричної енергії на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), на підставі даних комерційного обліку, отриманих від адміністратора комерційного обліку, у порядку та строки, визначені відповідними договорами.
 2. Порядок купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, у тому числі правила функціонування балансуючої групи гарантованого покупця, визначаються Регулятором.
 3. Для забезпечення покриття економічно обґрунтованих витрат гарантованого покупця на виконання спеціальних обов'язків із купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та у суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на державну підтримку, гарантований покупець одночасно надає оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

Така послуга надається гарантованим покупцем протягом строку дії «зеленого» тарифу та строку надання державної підтримки  суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на  державну підтримку, відповідно до типового договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, форма якого затверджується Регулятором.

Така послуга надається гарантованим покупцем на фактичні обсяги відпущеної електричної енергії суб'єктами господарювання, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця.

Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, які надаються гарантованим покупцем, визначається у відповідному розрахунковому періоді як:

різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за «зеленим» тарифом, та її вартістю під час продажу на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;

витрати, пов'язані із врегулюванням небалансів електричної енергії виробників, що входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця;

різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним у суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на  державну підтримку, за ціною, визначеною за результатами продажу її на ринку «на добу наперед», та вартістю такої електричної енергії, розрахованою за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 Закону України «Про альтернативні джерела енергії»;

та витрати, передбачені кошторисом гарантованого покупця на його діяльність.

Розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел здійснюється гарантованим покупцем відповідно до порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії. Розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел затверджується Регулятором.

 1. Гарантований покупець має право на:

1) своєчасне та в повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію відповідно до укладених договорів;

2) отримання від виробників, у яких він купує електричну енергію, їхніх добових графіків відпуску електричної енергії у порядку та формі, визначених відповідними договорами;

3) отримання від адміністратора комерційного обліку даних про фактичні обсяги відпуску електричної енергії виробниками, у яких гарантований покупець купує електричну енергію;

4) доступ до інформації про діяльність на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

5) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умовами укладених договорів на ринку електричної енергії.

 1. Гарантований покупець зобов'язаний:

1) дотримуватися ліцензійних умов під час здійснення функцій гарантованого покупця та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

2) укласти договори, обов'язкові для провадження діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

3) купувати у суб'єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього;

4) купувати у суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на  державну підтримку, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за ціною, що формується на ринку «на добу наперед», та здійснювати компенсацію різниці в ціні такої електричної енергії, що визначається як різниця між аукціонною ціною електричної енергії, визначеною за результатами аукціону, з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», та ціною електричної енергії, визначеною за результатами продажу її на ринку «на добу наперед»;

5) стати стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи гарантованого покупця, до складу якої входять виробники за «зеленим» тарифом та виробники, які за результатами аукціону набули право на державну підтримку, з якими він уклав двосторонні договори;

6) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

7) сплачувати своєчасно та у повному обсязі за електричну енергію, куплену у виробників за «зеленим» тарифом та у   суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на  державну підтримку;

8) надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

9) проводити аукціони з розподілу квот державної підтримки  відповідно до статті 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії».

 1. Гарантований покупець забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії, що використовується ним для виконання своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства.

Гарантований покупець також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку»;

7) у частині п’ятій статті 68:

а) в абзаці третьому після слів «яким встановлено «зелений» тариф» доповнити словами «або які за результатами аукціону набули право на державну підтримку»;

б) в абзаці четвертому після слів «що здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом відповідно до цього Закону» доповнити словами «або який за результатами аукціону набув право на державну підтримку», а після слів «за встановленим йому «зеленим» тарифом» доповнити словами «або за аукціонною ціною»;

8) у статті 71:

а) назву статті викласти у такій редакції:

«Стаття 71. Особливості участі в ринку електричної енергії виробників електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф або які за результатами аукціону набули право на державну підтримку»;

б) частину другу доповнити абзацом такого змісту:

«Суб’єкти господарювання, які за результатами аукціону набули право на державну підтримку, продають електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), гарантованому покупцю за ціною, що формується на ринку «на добу наперед», з подальшою компенсацією такому суб’єкту господарювання різниці в ціні відповідно до цього Закону»;

в) частину третю викласти у такій редакції:

«3. З цією метою виробники, передбачені частиною другою цієї статті, зобов'язані:

1) стати учасником ринку у порядку, визначеному цим Законом;

2) укласти з гарантованим покупцем двосторонній договір за типовою формою договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом або за типовими формами договір купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на державну підтримку, і договір на різницю в ціні;

3) увійти на підставі договору до балансуючої групи гарантованого покупця;

4) щодобово подавати гарантованому покупцю свої добові графіки відпуску електричної енергії на наступну добу у порядку та формі, визначених у двосторонньому договорі з гарантованим покупцем»;

г) у частині четвертій:

в абзаці першому:

 слова «які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії» замінити словами «які мають намір продавати за «зеленим» тарифом електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії», слова «договір купівлі-продажу електричної енергії» замінити словами «договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом;

в абзаці другому слова «суб'єкт господарювання, який має намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії» замінити словами «зазначений суб’єкт господарювання»;

в абзаці сьомому слова «договір купівлі-продажу електричної енергії» замінити словами «договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом;

ґ) частину п’яту викласти у новій редакції:

«5. Суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на державну підтримку відповідно до статті 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», укладають з гарантованим покупцем договір купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на державну підтримку, а також договір на різницю в ціні.

Зазначені договори укладаються на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на державну підтримку, і типового договору на різницю в ціні. Форми типових договорів затверджуються Регулятором після погодження з Антимонопольним комітетом України та консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Зазначені договори укладаються на строк надання державної підтримки відповідно до статті 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії».

Відповідно до договору  купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на державну підтримку, гарантований покупець гарантує викуп всього обсягу електричної енергії, відпущеної таким суб’єктом господарювання, за ціною, що формується на ринку «на добу наперед».

Відповідно договору на різницю в ціні гарантований покупець здійснює компенсацію різниці між аукціонною ціною електричної енергії, визначеною за результатами аукціону, з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», та ціною електричної енергії, визначеною за результатами продажу її на ринку «на добу наперед». 

Договори повинні передбачати зобов’язання суб’єкта господарювання, який за результатами аукціону набув право на державну підтримку, щодо будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію протягом трьох років з дати підписання таких договорів.

Суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю сертифікат, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Зобов’язання гарантованого покупця щодо викупу всього обсягу електричної енергії, відпущеної таким суб’єктом господарювання, і здійснення компенсації різниці в ціні виникають з наступного дня після надання суб’єктом господарювання гарантованому покупцю одного із зазначених документів та початку відпуску електричної енергії в мережу.

У разі, якщо суб’єкт господарювання не надав сертифікату, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларації про готовність об'єкта до експлуатації протягом трьох років з дня підписання зазначених договорів, укладені договори втрачають силу.

 1. За відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії виробників за "зеленим" тарифом, суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на державну підтримку, від їхніх погодинних графіків відпуску електричної енергії виробниками, які входять до балансуючої групи гарантованого покупця, відшкодовується частка вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця відповідно до правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця.

Починаючи з 1 січня року, який слідує за роком, в якому внутрішньодобовий ринок визнано ліквідним, суб’єкти господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на  державну підтримку, за відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії від погодинних графіків відпуску електричної енергії відшкодовують гарантованому покупцю вартість врегулювання небалансів електричної енергії у повному обсязі відповідно до правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця. Рішення про визнання внутрішньодобового ринку ліквідним приймається Регулятором після погодження його з Антимонопольним комітетом України»;

9) у Розділі XVII «Прикінцеві та Перехідні положення»:

а) у пункті 3:

в абзаці другому слова «виробників електричної енергії за «зеленим» тарифом» замінити словами «виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії»;

в абзаці третьому, п’ятому після слів «за «зеленим» тарифом» доповнити словами «та у суб’єктів господарювання, які за результатами аукціону набули право на  державну підтримку»;

абзац сьомий викласти у редакції:

«З 1 липня 2020 року гарантований покупець отримує компенсацію витрат за надання послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії відповідно до частини шостої статті 65 цього Закону»;

б) у пункті 11:

в абзаці першому після слів «яким встановлено «зелений» тариф» доповнити словами «або які за результатами аукціону набули право на державну підтримку»;

в) у пункті 16:

в абзаці другому слова «укладеними оптовим постачальником електричної енергії з виробниками, яким встановлено "зелений" тариф» замінити словами «укладеними оптовим постачальником електричної енергії відповідно до цього Закону»;

г) пункт 19 викласти у редакції:

«19. Державному підприємству, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії:

розробити та подати Регулятору проект правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом;

до початку діяльності гарантованого покупця, як окремого підприємства, виконувати функції, права та обов’язки гарантованого покупця, зокрема щодо укладення відповідно до цього Закону договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, організації та проведення аукціонів з розподілу квот державної підтримки та укладення договорів з переможцями аукціонів».

 1. У Законі України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016, N 51, ст. 833 із наступними змінами):

в абзаці першому частини першої статті 16 після слів «Проекти рішень Регулятора з питань встановлення цін (тарифів)» доповнити словами «крім проектів рішень про встановлення «зеленого» тарифу».

 

 1. Прикінцеві та перехідні положення
 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 3. До початку діяльності гарантованого покупця, що має бути утворений відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», функції, права та обов’язки гарантованого покупця, що випливають з цього Закону, виконує державне підприємство, що здійснює оптове постачання електричної енергії.
 4. Встановити, що загальнодержавна квота державної підтримки вперше встановлюється на 2020 рік.
 5. Протягом другого півріччя 2019 року провести пілотний аукціон з розподілу спеціальної квоти державної підтримки для реалізації в зоні відчуження або в зоні безумовного (обов’язкового) відселення проекту (проектів) будівництва об’єктів, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Гранична ціна аукціону з розподілу спеціальної квоти державної підтримки для реалізації в зоні відчуження або в зоні безумовного (обов’язкового) відселення проектів будівництва об’єктів, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, проведеного до 31.12.2019 року, не може бути вищою рівня «зеленого» тарифу, передбаченого статтею 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», з понижуючим коефіцієнтом 0,7.

 1. Кабінету Міністрів України:

до 1 березня 2019 року забезпечити розробку та прийняття порядку проведення аукціонів з розподілу квот державної підтримки;

до 1 травня 2019 року забезпечити розробку та прийняття умов проведення пілотного аукціону з розподілу спеціальної квоти державної підтримки, встановлення розміру спеціальної квоти, що буде пропонуватись для розподілу на такому аукціоні;

до 1 грудня 2019 року встановити розмір загальнодержавних квот на наступні 5 років;

протягом другого півріччя 2019 року забезпечити проведення гарантованим покупцем пілотного аукціону з розподілу спеціальної квоти державної підтримки для реалізації в зоні відчуження або в зоні безумовного (обов’язкового) відселення проектів будівництва об’єктів, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

 1. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

до 1 липня 2019 року забезпечити розробку та затвердження типових договорів, передбачених цим Законом.

ПОИСК В НОВОСТЯХ

КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДА НОВОСТЕЙ

Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
opacity.png